loader-gif

Zpracováváme

Chci přihlásit

Dítě

Sourozence

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na příměstský tábor v Hlučíně ve vybraném termínu při ZŠ M. Tyrše mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedeným účastníkem tábora.

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na příměstský tábor v Hlučíně ve vybraném termínu při ZŠ M. Tyrše mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedenými účastníky tábora.

Vyberte termín

Hlučín, ZŠ M. Tyrše
Termín Volná místa
20.07.2020 - 24.07.2020 30 Vybrat termín
Pokračovat

Rekapitulace přihlášky

Dítě
Jméno
Příjmení:
Datum narození:
Dítě 2
Jméno
Příjmení:
Datum narození:


Zpět


Zákonný zástupce

Cena tábora je 2.200 Kč. Po přihlášení je nutné do 5 pracovních dnů zaplatit celou částku.

Po vyplnění elektronické přihlášky Vám emailem dorazí organizační pokyny k táboru a potřebné údaje k uskutečnění platby.

Přihlašovatel dítěte výslovně bere na vědomí, že nedílnou součástí smluvních podmínek kromě popisu předmětného tábora, jsou i smluvní podmínky, které jsou dostupné na stránkách www.rozjedse.cz/dokumenty, přičemž přihlašovatel dítěte odesláním elektronické přihlášky potvrzuje, že se s těmito podmínky seznámil, a jsou mu známy.